3 תשובות
היקף זה רדיוס כפול רדיוס כפול פאי
אנונימי
היקף שווה: רדיוס כפול פאי (3.14)
שטח שווה: רדיוס כפול רדיוס כפול פאי
טעות
היקף: קוטר כפול פאי