3 תשובות
ריבוע:
שטח: צלע בריבוע.
היקף: סכום כל הצלעות (צלע*4).

עיגול אני לא יודעת.
היקף מעגל- 2*פאי*רדיוס
שטח- פאי*רדיוס בחזקת 2
;)
פאי זה בערך 3.14