תשובה אחת
זה ממש ממש לא הוכחה. לדבר הזה קוראים "הוכחה אמפירית" וזה אומר שבודקים מספר ניסויים סופי ומסיקים מזה על הכלל אך זה דבר מאוד שגוי במתמטיקה ואף פעם לא עושים ככה.


ההוכחה היא כזאת: לכל מיתר נמתח 2 רדיוסים, אחד לכל קצה שלו. נקבל 2 משולשים שבכל אחד מהם יש 2 צלעות שהם רדיוסים וצלע אחת שלישית שהיא המיתר. הרדיוסים שווים והמיתרים שווים אז לפי משפט צ. צ. צ המשולשים חופפים ובפרט הגבהים ממרכז המעגל למיתרים שווים ולכן המרחקים שווים.
עוזר מומחה סטיפס