5 תשובות
הגובה הוא גם התיכון לבסיס וגם חוצה זוית הראש, אז מוכיחים אחד מהם ואז משתמשים במשפט - במשולש שווה שוקיים התיכון/חוצה זוית הוא גם גובה
גובה הוא ישר המאונך לבסיס שמול הקודקוד ממנו הוא יוצא. במשולש שווה שוקיים הוא גם חוצה זווית וגם תיכון. תשמשי בזה
אם למשולש יש תיכון וחוצה זווית מלוכדים אז הוא גם גובה
אם יש לך תיכון לבסיס במשולש שווה שוקיים, או חוצה זווית ראש, ונתון לך שזה משולש שווה שוקיים, אז זה גם גובה, והמשפט הוכחה הוא:
" חווצה זווית ראש\ תיכון לבסיס במשולש שווה שוקיים הוא גם גובה לבסיס "
במשולש שווה שוקיים, חוצה זווית הראש, התיכון לבסיס והגובה לבסיס מתלכדים.