5 תשובות
שזוויות הבסיס שוות
שני זוויות הבסיס שוות או ששני צלעות השוקיים שוות
או שזוג צלעות שוות
או שזוויות הבסיס שוות זו לזו
שזוג צלעות שוות, או שזוויות הבסיס שוות
שני צלעות שווה מול זוויות בסיס שוות
או
משולש שהגובה מהקודקוד מתלכד עם התיכון וגם חוצה הזווית של אותו קודקוד