תשובה אחת
אי אפשר לענות על שאלה כזו מבלי להניח כמה נתונים קודם.

כשפותרים שאלה במתמטיקה, אין שיטה לפתור שאלה כזו ושאלה אחרת. צריך במקום להיות יצירתיים ולדעת להמציא שיטה. - זה כל הקטע בהוכחות.