8 תשובות
טענה נימוק (?)
זוויות הבסיס שוות זו לזו
2 צלעות שוות
2 זוויות שוות
לפחות שניים מהבאים מתלכדים: תיכון לצלע, גובה לצלע, חוצה זוויות שמול הצלע
מול זוויות שוות צלעות שוות?
למצוא דרך להוכיח ששתי השוקיים שוות (להוכיח 2 משולשים חופפים), או להוכיח שזוויותי הבסיס לאותם שוקיים שוות, יש מצב שיש עוד דרכים אני פשוט לא זוכרת.
זויות הבסיס שוות זו לזו, הגובה הוא גם התיכון לבסיס וגם חוצה זוית הראש
והשוקיים שוות
שואל השאלה:
כן
צירפתי את השאלה כדי שזה יהיה יותר ספציפי
אך עושים את זה?
i ain't getting older
זוויות A ו-C שוות כל אחת ל-90 פחות זווית הבסיס של המשולש BED, אז הן שוות ו-ABC שווה שוקיים