3 תשובות
אכן חייבות להיות שוות.
לא יכולה להיות זווית אחת שנשענת על שני מיתרים
אם יש שני זוויות שנשענות על שני מיתרים אז הן שוות
רק אם שני המיתרים נמצאים באותו הצד של המעגל.
אם לא נמצאים באותו הצד של המעגל, יש הפרש בין הגדלים שלהם של מאה שמונים מעלות.
באותו הנושא: