8 תשובות
א- לא נכון
ג- נכון
ד- לא נכון
ה- לא נכון
ו- לא נכון
א. לא נכון ג. נכון ד. נכון ה. לא נכון ו. אני לא יודעת, אבל יש נוסחה של היקף מעגל (אני לא זוכרת פשוט)
שואל השאלה:
יש עוד פשוט לא היה מקום לכתוב
ז. המיתר הארוך ביותר במעגל הוא הרדיוס נכון/לא נכון
אויש ד זה לא נכון
שואל השאלה:
אוקיי ומה זה ז?
שואל השאלה:
תודה לכול העונים
שואל השאלה:
1) שטח פאד של קובייה 70 סמ"ר הגובה 8ס"מ מהו נפח התיבה תרגיל:
2) אורך תיבה 3 ד"צמ רוחב התיבה 20 ס"מ מהו נפח התיבה תרגיל: