4 תשובות
שטח- פאי כפול הרדיוס בריבוע,
היקף- פעמיים הרדיוס כפול פאי.
היקף - 2 כפול רדיוס כפול פאי
שטח - פאי כפול (רדיוס)^2
אנונימית
שואל השאלה:
רדיוס בריבוע זה רדיוס כפול רדיוס?
אנונימית