4 תשובות
היקף מעגל-רדיוס כפול 2 כפול פאי (3.14)
שטח מעגל-רדיוס גפול רדיוס כפול פאי (3.14)

מקווה שעזרתי (-:
שטח- פאי כפול רדיוס בריבוע
היקף- רדיוס כפול פאי כפול 2
חישוב שטח של עיגול ומעגל
מצטרפת לשאלה!
אנונימית