3 תשובות
היקף 2 כפול r כפול פאי
שטח:r בשנייה כפול פאי
שואל השאלה:
בחזקת 2 או כפול 2? בשטח
אנונימי
חזקה