2 תשובות
פי 3 גם נראה לי
גם פי 3
3.14*2*רדיוס=היקף
זה יחס ישר