5 תשובות
מה זה m
אני עושה דיסטאנס כמעט תמיד (כשאפשר)
כדי למצוא רדיוס צריך למצוא את הדיסטנס בין הנקודה שהיא מעל המעגל לבין הm
למה המינוס פשוט לא היית ברורה. כתבת אות כלשהי שאין לה משמעות.

בנוגע למציאת רדיוס אפשר לעשות מרחק. לפעמים אפשר גם להשתמש בנוסחא של מרחק של נקודה מישר אם יש נתונים על המשיק.