3 תשובות
A+b+c
אנונימית
שואל השאלה:
אהה אוקי תודה.. צלעות או זוויות
AB +BC +AC
צלעות