6 תשובות
אין מספיק נתונים
אנונימית
צלע המשולש 8
צלע הריבוע 6
משלוש- 8*3=24
ריבוע - 6*4=24
שינהם שווים בהיקפם
שואל השאלה:
תודהה
אנונימית
זאת מערכת משוואות פשוטה
הדרך היא:
X=צלע המשולש
Y= צלע הריבוע

3x=4y
Y+2=x

(4y=3(y+2

4y=3y+6

Y=6

6+2=x
X=8
נציב שצלע משולש X
אז לפי הנתון 4(X-2)=3X
מעבירים אגפים
4x-8-3x=0
x-8=0
x=8
באותו הנושא: