6 תשובות
נאמנים יכולים
לא אי אפשר.
את יכולה לבקש מנאמן שימחק עבורך (רק נאמנים יכולים למחוק שאלות).
לא רק נאמנים
את לא יכולה. אבל תשני אותה ל- למחוק או משהו וימחקו לך
רק נאמנים והמערכת יכולים.
אם תשני שאלה ל"למחוק" אז יורידו אמינות..