4 תשובות
במשלוש שווה שוקיים יש 2 זוויות בסיס שהם שוות, במשלוש שווה צלעות כל הזוויות שוות ל60 ואחת לשניה.. במשולש שווה שוקיים רק השוקיים שוות ובמשולש שווה צלעות כל הצלעות שוות
במשולש שווה צלעות כל הצלעות שוות
במשולש שווה שוקיים רק השוקיים שוות
ששני השוקיים של משולש שווה שוקיים שווה ומשלוש שווה צלעות כל הצלעות שוות
במשולש שווה צלעות כל הצלעות שלו שוות
ובמשולש שווה שוקיים יש 2 השוקיים שלו שוות