4 תשובות
רק בישר זווית.
רק במשולש שר זווית יש יתר..
אך ורק בישר זוית
תיכון זה צלע שמחלקת צלע אחרת לשתיים. המשפט שרשמת כן זה רק למשלוש ישר זווית. אבל במשולש שווה שוקיים התיכון לצלע הוא גם חוצה צלע וגם חוצה זווית