5 תשובות
כן אבל זה לא משפט שאת יכולה להשתמש בו בטבלת טענה ונימוק. את תצטרכי להוכיח את הטענה הזאת
אכן
לא לרשום כך בתור נימוק.
אין ממש מה להוכיח זה ממש פשוט.
תיכון וגובה מתלכדים - משולש שווה שוקיים.
לכן השוק שווה לבסיס וכאן שהמשולש שווה צלעות.
כן, אבל לא בתור נימוק במבחן
זה נכון אבל לא מותר לשימוש ללא הוכחה. עליך להסביר שאם התנאי הזה קורה, אז המשולש הוא (עוד פעם) שווה שוקיים, הפעם אחד השוקיים שווה לבסיס. ואז יש לך את חוק ההעברה ואת יוצאת עם זה שכל הצלעות שוות.