3 תשובות
כן אבל זה לא משפט שאת יכולה להשתמש בו בטבלת טענה ונימוק. את תצטרכי להוכיח את הטענה הזאת
כן, אבל לא בתור נימוק במבחן
זה נכון אבל לא מותר לשימוש ללא הוכחה. עליך להסביר שאם התנאי הזה קורה, אז המשולש הוא (עוד פעם) שווה שוקיים, הפעם אחד השוקיים שווה לבסיס. ואז יש לך את חוק ההעברה ואת יוצאת עם זה שכל הצלעות שוות.