3 תשובות
היקף: 2 כפול פאי (3.14) כפול רדיוס (המרחק בין נקודת האמצע של המעגל לאחת הנקודות על המעגל)
שטח: פאי כפול רדיוס בחזקת 2
שואל השאלה:
תודה
אין בעד מה.