5 תשובות
שטח- פאי כפול רדיוס בריבוע
היקף- רדיוס כפול פאי כפול 2
שואל השאלה:
כמה זה פאי?
אנונימית
פאי זה 3.14
פאי זה 3.14
רדיוס X רדיוס X פאי = שטח עיגול
2 X רדיוס X פאי = היקף עיגול


פאי = 3.14