2 תשובות
לא
רק נאמנים והמערכת יכולים אם זה עובר על החוקים
את יכולה להתנתק ממנה באיקס ליד הכינוי
נופ, את יכולה להעביר לאנונימי ולא יראו שזה ממך וזה גם ימחק מהשאלות שלך.
רק נאמנים יכולים למחוק לך את השאלה..