3 תשובות
2 זוגות צלעות סמוכות שוות
אלכסונים מאונכים
אלכסון ראשי גדול ממשני
כשנעביר את אחד האלכסונים נקבל שני משולשים שווי שוקיים
שהוא מורכב משני משולשים שווה שוקיים