3 תשובות
זה תלוי איזה מרובע
ריבוע-צלע כפול צלע
מלבן-רוחב כפול 2 ועוד אורך כפול 2
מעוין-האלכסונים מכפלתם
תלוי איזה אבל מלבן ומרובע צלע כפול צלע
תלוי במרובע:
שטח ריבוע זה אחת הצלעות בחזקת שתיים.
שטח מלבן זה צלע כפול צלע.
שטח מקבילית זה גובה כפול צלע אליה הגובה יורד.
שטח מעוין ודלתון (ובעקרון כל מרובע שהאלכסונים שלו מאונכים זה לזה) זה מכפלת האלכסונים חלקי שתיים.
שטח טרפז זה הגובה כפול סכום הבסיסים חלקי שתיים.

כמובן שאלו רק דרכי הצעה לחישוב וקיימות נוסחאות נוספות.