תשובה אחת
א זה יכול להיות ריבוע או מעויין
ב ממש לא
ג ממש לא
ד לא
ה צלעות סמוכות כן