2 תשובות
מוכיחים ש2 זוגות צלעות סמוכות שוות
מוחכים שיש 2 זווית כהות ו2 חדות
דלתון הוא מרובע שבנוי משני משולשים שווי שוקיים בעלי בסיס משותף... אז את/ה צריכ/ה להוכיח שהמרובע בנוי משני משולשים שווי שוקיים:-)