3 תשובות
הדרך היחידה להוכיח דלתון היא ע"י המשפט
אם במרובע שני זוגות של צלעות סמוכות שוות, אזי המרובע הוא דלתון.
2 משולשים חופפים
להוכיח שהדלתון יוצר שני משולשים שווי שוקיים. ואז כמובן בסיסם הוא משותף..
לעונה הקודם-הם לא צריכים להיות חופפים.