5 תשובות
אולי הפוך?
טרפז הוא מרובע, יש לו 4 צלעות, 4 קודקודים ו4 זוויות
התכוונת טרפז זה מרובע?
אם כן, 4 קודקודים, 4 צלעות ו 4 זוויות
מוכיחים שמרובע הוא טרפז כך:
יש להוכיח שיש זוג אחד של צלעות מקבילות
וזוג אחד של צלעות שאינן מקבילות.
אה עכשיו הבנתי, אם יש למרובע הנתון זוג אחד בלבד של צלעות מקבילות נגדיות אני חושבת
חחח על מה מינוס?
תוכיל שיש זוג של ישרים מקבילים וזוג שני לא מקביל (שניהם נגדיים) ואז זה טרפז