7 תשובות
המון
מונה
כמון
כונה
מכון, מכונה, כונה, מנה, כמון, המון
מונה
מכנה
מוכן
מכון
מונה
כמון
המון
שואל השאלה:
תודה!
אתם יודעים איזה מילים יש מהאותיות: ג, מ, י, ל, ה?
מילים של 5 אותיות ושל 4 אותיות
אנונימית
בדיוק אני בשלב הזה-
גמילה מגילה לגימה גילה גמלה מילה