8 תשובות
קרישה
שירה
שריקה
שיקרה
שירה
קרש
קרישה
שיקרה
שרקה
הקיש
השיק
השיר
שירה
שואל השאלה:
יש לכם עוד?
אנונימית
שואל השאלה:
אני צריכה מילה בעלת ארבע אותיות שמתחילה ב-ה
אנונימית
הקרש
הקשר
השיק
קשירה
שריקה
קרישה