6 תשובות
חנות?
שואל השאלה:
אני צריכה עוד מילה אחת בעלת ארבע אותיות ומילה אחת בעלת חמש אותיות
אנונימית
תנוחה חנות
תחנה כמו תחנת אוטובוס