6 תשובות
שואל השאלה:
רק בעלי חמש וארבעה אותיו.
אנונימית
קירות
ירקות
יותר
אנונימית
קירות
ריתק
תיוק
ריתוק
יתר
תוקיר
קיר
קירות
תיק
קירות
תיקו
ריתוק
ירק
תיק
ריק
רוק
ירוק
קירות
קיר