7 תשובות
חשמל
חשמל, משל, חלש, לחש
שחלם
לחמש
חלם
חמש
לחם
חם
לש
חשמל
חלש
של
חשמל
אף אחד מהחכמים פה לא רשם משלח או שלח?