7 תשובות
ישן, שן, שניה
קיש
שינה
קינה
שן
קן
נשק
שק
שינה
הקיש
שן
קיש
קשה
ישן
קנה
נשק
נשי
קש
שק
קשה
נקש
קנה
נשיקה
:)
נקישה