4 תשובות
פתור
אנונימית
פתור
פותר
כפות
תופר
פותר
כופר
תופר
פתור
פותר
תפור
כופר