10 תשובות
נסיך
נסיך
נכס
סיכן.. יכנס..
^ אנשים! ולא רק זאת שמעליי

מה ההיגיון שאתם רושמים את מה שכבר רשמו?
אני לפני שהשבתי הסתכלתי איזה עוד אפשרויות
יש שלא רשמו ואז רשמתי.
כנס
ניכס
כס
סך (הכל)
נסי