2 תשובות
2 זוגות של צלעות סמוכות שוות
או
אלכסון ראשי מאונך לאלכסון המשני
-מרובע המורכב משני משולשים שווי שוקיים בעלי בסיס משותף
-מרובע שבו שתי זוגות של צלעות סמכות שוות.