5 תשובות
מטפרזים אותו
תלוי איזה טרפז שווה שוקיים או רגיל...
טרפז
הגדרה: בטרפז זוג אחד של צלעות נגדיות מקבילות, והן נקראות בסיסים. שתי הצלעות הנותרות, הלא מקבילות, נקראות שוקיים.
סכום שתי זוויות הצמודות לאותה שוק תמיד שווה ל 180 מעלות.
טרפז שווה שוקיים הוא טרפז שזוג הצלעות הלא מקבילות שלו שוות זו לזו, וחלים עליו חוקים מיוחדים:
האלכסונים שווים זה לזה.
נקודת החיתוך שלהם מחלקת אותם כך שהיחס בין החלקים של האלכסונים שווה ליחס בין הבסיסים (ע"פ משפט תאלס)
טרפז שבו כל הקודקודים נמצאים על אותו מעגל הוא בהכרח שווה שוקיים.
טרפז שווה שוקיים שבו שתי השוקיים מאונכות לבסיסים הוא מלבן.
טרפז שזוג הצלעות המקבילות שלו שוות הוא מקבילית.
(עריכה) קטע אמצעים בטרפז
הגדרה: קטע אמצעים בטרפז הוא קטע המחבר את אמצעי שתי השוקיים של הטרפז.
קטע אמצעים בטרפז מקביל לשני הבסיסים.
קטע אמצעים בטרפז שווה למחצית סכום הבסיסים.
האלכסון בטרפז שווה שוקיים גדול מקטע האמצעים.
קטע בטרפז היוצא מאמצע שוק אחת ומקביל לבסיסים חוצה את הצלע השנייה.
טרפז זה מרובע שיש לו רק זוג אחד של צלעות מקבילות (לא שוות) והזוג השני הוא לא מקביל..
שואל השאלה:
שווה שוקים ולמי שכתב לי את ההסבר הארוך לא כתוב שם איך מוכיחים אני יודעת מה זה טרפז אבל מה הדרכים להוכיח אותו-_-