8 תשובות
זה לא search כי זה אומר חפש והיא אמרת לבדוק וזה לא do you כי היא אמרה בכללי ולא כלפי אדם ספציפי
look in the internet how to play

check in the internet on how to play

שניהם אפשריים, הייתי משתמש בראשון (שמח לעזור)
שואל השאלה:
וכן אני מדברת לאדם ספציפי וזה לא משנה לי אם להגיד לו לבדוק באינטרנט או לחפש באינטרנט פשוט שיהיה נכון
אנונימית
אז מה שאמרתי נכון
שואל השאלה:
תודה רבה
אנונימית
.check on the internet how to play
play on this game
תיקון טעות
check on internet how play this game