4 תשובות
You're Welcome
אין יור וולקאם זה הכי טוב בלי וג'עראס ושטויות כאלה עשיו זה מה שאת יודעת וזהו
מיי פלז'ר, התענוג שלי.
the pleasure is all mine.
אם אתה רוצה להגיד לו הצורה יותר עמוקה שאתה מוכן ממש לתת הכל כדי לעזור אפשר גם:
i'm happy to step up in your world.