8 תשובות
0.5
בין 1ל100 יש 50 מספרים אי זוגיים ו50 מספרים זוגיים
50 אחוז
שואל השאלה:
למה 99?
אנונימית
שואל השאלה:
תודה רבה לא הייתי בטוחה
אנונימית
50 אחוז
50%
בגלל שיש 50% מספרים זוגיים ו50% מספרים אי זוגיים
חצי
באותו הנושא: