4 תשובות
33%
צריך לחשב כמה מספרים מתחלקים ב 3 מ 1-100, אולי יש שיטה לזה אבל זה יוצא מספר שנשמור או כ x, ההסתברות לבחור מספר כזה היא x/100
מפני שזה מספר שמתחלק ב3 זה כל 3 מספרים
1 ל3
באותו הנושא: