3 תשובות
3 לשבע.
3/7?
3 לשבע.
אם השבע הוא הסהכ
אנונימית
באותו הנושא: