2 תשובות
שואל השאלה:
זה אומר שאחרי שהכפלתי התשובה שתצא אמורה להיות 6?
מכפלה זה תוצאה של כפל.