3 תשובות
א) 20:36
ב)16:36
1. 20:36
2. 16:26
אני חושבת..
בנים=20חלקי 36
בנות=16חלקי36
באותו הנושא: