תשובה אחת
לא כתבת את כל השאלה לכן אין לנו יכולת לעזור לך.
באותו הנושא: