5 תשובות
לא.
לא, זה בכל העולם.
לא.
קוראים לזה באנגלית daylight saving
אנונימי