4 תשובות
שעון החורף מאפשר לך לישון שעה יותר. והכל מחשיך מוקדם כדי שתלך לישון מוקדם. בהצלחה.
שעון החורף לא מאפשר לישון שעה יותר, רק ביום המעבר לשעון חורף ישנים שעה יותר.
אין הרבה יתרונות לשעון חורף אם בכלל, אלא שהוא השעון האמיתי. אנחנו לא עוברים לשעון חורף בגלל יתרונותיו, אלא עוברים בקיץ לשעון קיץ בגלל היתרונות שלו. בחורף רק חוזרים לשעון הרגיל.
יש הרבה ויכוחים אם בכלל כדאי לחזור לשעון החורף או להישאר עם שעון קיץ כל השנה. אני לא בטוח אבל נדמה לי שהטיעונים נגד קשורים לחקלאות.
טורקיה החליטה השנה לא לחזור לשעון חורף ולהישאר בשעון קיץ, ונוכל לבחון דרכם האם זה היה מהלך טוב או לא. (למרות שבינתיים זה קצת יצר בעיות בקפריסין, שם האי מחולק לשליטה טורקית ויוונית, וחצי אי עבר לשעון חורף וחצי לא)
יש פחות חשמל במדינה.

ובדרך כלל בחורף מעונן ורוב הגשמים החזקים הם בלילה אז זה יותר נח. אבל זה מהסיבות הקטנות.
Y.1
שעון החורף מאלץ את הילדים והאנשים לשהות יחד בבית. כך הם מחזקים את הקשר והאינטראקציה ביניהם