3 תשובות
בשבת שלפני יום כפור כאילו מייד אחרי ראש השנה
שעון חורף – יום ראשון האחרון שלפני י' בתשרי שעה 02:00,
מ- 02:00 ל 01:00
(כלומר בלילה שבין שבת ליום ראשון שלפני יום כיפור)
היי. מוצאי שבת לאחר ראש השנה ב 2.10. בדיוק בעוד שבועיים. שנה טובה.
ב-2 באוקטובר (הלילה שבין ה-1 לאוקטובר ל-2 לאוקטובר)